سیستم های هوشمند نظارت تصویر

              

سیستم نظارت تصویری

سیستم نظارت تصویری متشکل از دوربینهای مداربسته است که مخاطبین با این بخش بخوبی آشنا می باشند .سیستم نظارت تصویری طراحی شده در این طرح بر پایه شبکه است که از طریق پروتکلهای Alarm terminal  و TCP/IP (LAN) به بخش مدیریت هوشمند طرح متصل است :تصویر برداری،عکس در زمان وقوع حادثه ارسال تصاویر بر روی موبایل و سایر تجهیزات نظارتی، وظیفه این بخش است .

کنترل حفاظت پیرامونی نیز تسلط کامل بر گردش دوربینهای PTZ را داردکه می نواند در صورت وقوع حوادث و یا تردد غیر مجاز از محوطه های پیرامونی جهت دوربینهای قابل گردش را به سمت موقعیت محل هدایت نماید،همچنین تصاویر در پنلهای مدیریتی قابل نمایش و دسترسی است بطوری که با زدن زنگ درب ورودی واحد و یا شاسی های اضطراری و همچنین در فرمان ترددهای غیر مجاز در ساعاتی که بخشهایی از سیستم فعال است( در زمان شب که بخشی از خانه در گارد حفاظتی است) سنسورهای تعبیه شده توانایی فرمان نمایش تصویر را برای ساکنین داخل خانه خواهد داشت.