درباره ما

شرکت ویستا پرداز پادرا از سال 1393: با ارائه خدمات در زمینه سیستم های هوشمند حفاظت و امنیت، فصل جدیدی در کار خود گشود. که در طول کوتاه ترین مدت با بهره گیری از سیستم های پیشرفته و دستیابی به توانمندی های محصولات کشور های اروپایی و نیز مهارت مدیریت و همکاران شرکت ویستاپردازپادرا جایگاه شایسته ایی را در ارائه خدمات حفاظت و امنیت هوشمند به دست آورده است.

راه اندازی شبکه امنیتی و حفاظتی هوشمند موسسات زیر، شناسنامه کاری و کیفیتی این شرکت می باشد.

 • اماکن دیپلماتیک
 • موزه آبگینه تهران
 • موزه فرش تهران
 • دانشگاه شریف
 • بانک ملت
 • شرکت گاز استان زنجان
 • شرکت گاز مرکز اسلامشهر
 • شرکت دارو سازی آریا
 • دانشگاه علوم دارویی
 • و.....
 • ISO

Simple Image Gallery Extended