درباره ما

شرکت ویستا پرداز پادرا از سال 1393: با ارائه خدمات در زمینه سیستم های هوشمند حفاظت و امنیت، فصل جدیدی در کار خود گشود. که در طول کوتاه ترین مدت با بهره گیری از سیستم های پیشرفته و دستیابی به توانمندی های محصولات کشور های اروپایی و نیز مهارت مدیریت و همکاران شرکت ویستاپردازپادرا جایگاه شایسته ایی را در ارائه خدمات حفاظت و امنیت هوشمند به دست آورده است.

راه اندازی شبکه امنیتی و حفاظتی هوشمند موسسات زیر، شناسنامه کاری و کیفیتی این شرکت می باشد.

  • اماکن دیپلماتیک
  • موزه آبگینه تهران
  • موزه فرش تهران
  • دانشگاه شریف
  • بانک ملت
  • شرکت گاز استان زنجان
  • شرکت گاز مرکز اسلامشهر
  • شرکت دارو سازی آریا
  • دانشگاه علوم دارویی
  • و.....