سیستم هوشمند حفاظت پیرامونی


 

سامانه حفاظت پیرامونی هوشمند طراحی شده شرکت ویستا پرداز پادرا میباشد.

که مجموعه ای از سیستم های نظارتی –حفاظتی-وکنترلی میباشد.

این سامانه درصورت ورودویا خروج افراد غیر مجاز ازمناطق تحت پوشش خود میتواند بصورت خودکار تصویر وعکسبرداری نموده.ودوربین متحرک را بسمت سوژه(فردغیرمجاز)مورد نظرهدایت کند.

 جدا از این دو واکنش:

درصورت تردد غیر مجاز کلیه معابر ورودی و خروجی خودرو و ورودی وخروجی افراد در محوطه تحت پوشش (ساختمان-کارخانه –انبار وغیره....) توسط این سامانه مسدود میشود .

 این واکنشها بخشی از عملیات سیستم است که به انها اشاره شد.

بخش های کنترلی این سامانه بیش از 30مورد پیشگیری از تهاجم را میتواند اجرا نماید .(تنوعات وگوناگونی ونوع پیشگیری ها بنا به سلیقه وخواست کارفرما درسامانه گنجانده خواهد شد)

- موارد استفاده سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند میتواند : شرکتها - کارخانجات - انبارها - مزارع – سایت های نظامی و تحقیقاتی محیط مسکونی ( باغ-ویلا ) ومزارع باشد.

ویژه گیهای منحصربفرد این سامانه که توسط کادرمتخصص ومجرب (طراحان وسناریوپردازان) شرکت ویستا پرداز پادرا طراحی شده است :

  • کنترل وایجاد رعب ووحشت برای مهاجمین وپیشگیری از سرقت حتی درزمان گروگانگیری ویا بدام انداختن نگهبان ویا پرسنل خودی است.
  • در این سامانه هوشمند  نه تنها مهاجمین باروند غافلگیری سیستم مواجه میشوند بلکه به درخواست وسفارش کارفرما میتوان شرایط فرارویا بدام انداختن مهاجمین تا رسیدن پلیس وپرسنل امداد را فراهم کرد.

- مزایای این سامانه نسبت به طرحهای مشابه :

  • تصمیم گیری های هوشمندانه سیستم است.
  • مصرف برق –کاربرد تعدادزیادی دوربین-وکم کردن هزینه های اضافی صرفه اقتصادی دارد .

-درزمان تعطیلات وخالی بودن محیط از پرسنل .این سامانه باویژه گی خاص وانحصاری برخلاف سامانه های دیگر .کلیه رفتارها واکنشها : (پیامها- تصاویر-عکس-و....) را از طریق تجهیزات موجود در محدوده عملکرد باارسال :

  • پیامک
  • پست الکترونیکی
  • آژیروفلاشر
  • ارتباط اینترنتی

به مرکز صفحه نمایشگر نظیر موبایل-تبلت-کامپیوتر که مشتری معرفی کرده است .درلحظه شرایط محیط تحت پوشش را گزارش میدهد.